Prana, hayat enerjisi, ayama ise kontrol etmek demektir. Pranayama da hayat enerjisini kontrol etmektir. Prana, içtiğimiz suda, soluduğumuz havada, güneş ışınlarında, sebze ve meyvelerde, ulaşabildiğimiz ulaşamadığımız her yerde vardır. Eski bir yoga deyişi ,
Dünyayı hava dokur, insanı nefes dokur” der. Pranayama başlı başına bir yoga sistemidir. Buna Svarodaya Yoga denir. Sürekli hareket halindeki zihnimizi nefes çalışmalarıyla kontrol
altına alabiliriz. Pranayama istem dışı çalışan otonom sinir sistemi ile yakından ilgilidir. Bu sistemin çalışmasını, işlevlerini, nefes çalışmalarıyla bilinçli bir şekilde kontrol altına almak mümkündür. Omurganın iki yanında bağlantıları olan bu sinir sistemi, pranayama sayesinde, bedenin hastalık biriktirmesini engeller, mikroplar daha tohum halindeyken yok edilir. Ayrıca nefes alınırken karnın şişmesi diyafram kasının aşağı çekilmesi akciğerlere hava girmesi için büyük bir yer açılır. Nefes verirken karnı içeri çekmek de akciğerleri sıkıştırarak karbondioksitin dışarı tamamen atılmasını sağlar. Böylece havadaki oksijenden azami ölçüde faydalanmış oluruz.Yine eskilerin bir sözünü söyleyelim;
“sağlıklı insan, henüz hastalığının farkında olmayan insandır”.
(Bir de oturup hastalanmayı bekleyen insanlar vardır…)

Genellikle yoga yaparken kullanılan nefes teknikleriyle, pranayama karıştırılır. Oksijenlenme ile pranayama ayrı şeylerdir.

Sekiz kollu yoganın üçüncü bölümü olan asanalar iyice öğrenilip, hayatımızın bir parçası yapıldıktan sonra pranayama tekniği öğretilir. Fakat önceden, bazı pranayama çalışmalarının yoga içine serpiştirilmesi, yoganın bütünselliği açısından gereklidir.