Bu sayfa; siyasi parti ve ya da örgütlerden bağımsızdır. Birleşmiş Canlılar Cemiyeti; ; evde, sokakta, her alanda her türlü şiddete karşıdır. Doğayla ve Dünya halklarıyla büyük “Dünya Barışına” inanmaktadır. Sayfada ; hiçbir inanç, düşünce, etnisite ve cinsiyet ayrım...