Bu sayfa; siyasi parti ve ya da örgütlerden bağımsızdır.

Birleşmiş Canlılar Cemiyeti; ; evde, sokakta, her alanda her türlü şiddete karşıdır.
Doğayla ve Dünya halklarıyla büyük “Dünya Barışına” inanmaktadır.

Sayfada ; hiçbir inanç, düşünce, etnisite ve cinsiyet ayrım yapılmaz.

Birleşmiş Canlılar Cemiyeti ; gezegendeki bütün canlara, canlılara aittir..

Bu gezegenin şirketlerin ve devletlerin malı-mülkü olmadığına
inanır.

Bunun için de ; Birleşmiş Milletler’in lağvedilip, yerine gezegendeki bütün insanların  ve canlıların, haklarını savunacak “Birleşmiş Canlılar Cemiyeti” nin kurulması gerektiğine inanmaktadır.

Sevgiler..Saygılar.